Jesteśmy notowanym na GPW liderem rynku wyspecjalizowanych usług
z zakresu marketingu sensorycznego w Polsce.

Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu chciałem podziękować naszym pracownikom i partnerom. Dzięki nim w kolejny rok wchodzimy silniejsi i gotowi do wykorzystania ogromnego potencjału, który przed sobą widzimy. Wszystkim akcjonariuszom, którzy są dziś z nami, dziękujemy za zaufanie.
Miniony rok był dla nas okresem, w którym inwestowaliśmy w naszą pozycję rynkową, rozwój i zespół. Dzięki temu Grupa IMS jest dziś silniejsza i lepiej przygotowana do tego, żeby jak najlepiej wykorzystać swój potencjał i bardzo ciekawą sytuację na rynku polskim i europejskim.
Wyniki potwierdzają, że jesteśmy zdrową, stabilną i rentowną organizacją, która w każdych warunkach rynkowych jest zdolna do osiągania zysków.
Podtrzymujemy naszą politykę dywidendową, która zakłada, że Zarząd będzie proponować przeznaczanie na dywidendę minimalnie 60% skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej.
Michał Kornacki - Prezes Zarządu
Zobacz List Prezesa Zarządu
O grupie IMS

Struktura IMS S.A. to obecnie departamenty dostarczające różnego rodzaju wiedzę i produkty: IMS media (reklama), IMS sensory (usługi marketingu sensorycznego audio, aroma, Digital Signage), a także spółki IMS r&d (technologia i rozwój produktów) i IMS events (reklama i działania specjalne).

IMS sensory

Audiomarketing – przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych (abonamenty audio i usługi reklamowe audio),
Aromamarketing – działania z zakresu aromamarketingu obejmują tworzenie indywidualnych projektów zapachowych, uwzględniających wizerunek marki oraz specyfikę miejsca sprzedaży,
Digital Signage – produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych (abonamenty wideo, usługi reklamowe wideo oraz dystrybucja sprzętu i kontentu Digital Signage).

IMS media

IMS media dostarcza swoje usługi i nośniki reklamowe oraz obsługuje w zakresie usług abonamentowych około 9000 lokalizacji w całej Polsce, dostarczając także usługi mediowe i emitując reklamy w sieci audio i Digital Signage „in-store”, które docierają rocznie do około 270 mln osób. IMS media oferuje reklamy w takich nośnikach jak In Store TV, In store radio oraz POS TV.

IMS events

IMS events sp. z o.o. (dawniej Entertainment Group sp. z o.o.) realizuje kompleksowo działania z zakresu event marketingu: premiery nowych produktów, konferencje, szkolenia, wyjazdy integracyjne, całościowe kampanie marketingowe.

Każde zlecenie przygotowywane jest kompleksowo – od strategii po jej realizację i analizę końcową. Zakres działań Spółki obejmuje również niestandardowe formy komunikacji oraz eventów takie jak Pop Up Story, działania z zakresu Spirits Marketingu oraz Digital Signage Entertaintment.

IMS r&d

IMS r&d sp. z o.o. (dawniej Tech Cave sp. z o.o.) prowadzi w Grupie Kapitałowej IMS działalność badawczo-rozwojową w zakresie nowych urządzeń i systemów. Spółka pracuje nad nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami urządzeń do marketingu sensorycznego wykorzystywanymi w całej Grupie Kapitałowej (np. serwery do nadawania muzyki i wyświetlania kontentu Digital Signage) oraz autorskimi, interaktywnymi aplikacjami multimedialnymi. Jest producentem m.in. Systemu Lokalizator,  Rabatomat oraz TCadvert.

Dowiedz się więcej o grupie IMS
Wyniki finansowe

 

 • 2015 Rok 42 001  tys. zł
 • 2016 Rok 43 226  tys. zł
 • 2015 Rok 8 831  tys. zł
 • 2016 Rok 7 492  tys. zł
 • 2015 Rok 6 888  tys. zł
 • 2016 Rok 5 722  tys. zł
Przejdź do Kreatora danych online
Kalendarium wydarzeń

Publikacja raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej IMS za IV kwartał 2015 r.

23 LUTEGO
14 MARCA

Otrzymanie nagrody Gazele Biznesu 2015

Otrzymanie przez spółkę zależną IMS r&d nagrody Geparda Biznesu

20 MARCA
31 MARCA

Podpisanie znaczącej umowy z ORSAY

Publikacja raportu rocznego jednostkowego IMS i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej IMS za 2016 r.

26 KWIETNIA
16 MAJA

Publikacja raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej IMS za I kwartał 2016 r.

Modyfikacja polityki dywidendy

17 MAJA
23 MAJA

Ogłoszenie celów średnioterminowych Grupy IMS na lata 2017 – 2019 i prognozy na 2016 r. 

Podpisanie umowy inwestycyjnej – Projekt Funbox

31 MAJA
3 CZERWCA

Udział w 20 Konferencji WallStreet 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

9 CZERWCA
16 CZERWCA

Przekroczenie progu 5% w kapitale IMS przez Trigon TFI

Wypłata dywidendy za rok 2015

8 LIPCA
4 SIERPNIA

Przejęcie spółki Mood Factory Sp. z o.o.

Obniżenie wysokości kapitału zakładowego w wyniku umorzenia akcji własnych

16 SIERPNIA
29 SIERPNIA

Publikacja raportu półrocznego Grupy Kapitałowej IMS za I półrocze 2016 r.

Wyróżnienia za najlepszy debiut w kategorii Raport Roczny w Internecie w konkursie The Best Annual Report 2015

20 PAŹDZIERNIKA
24 LISTOPADA

Publikacja raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej IMS za III kwartał 2016 r.

Przejdź do kalendarza
Strategia rozwoju

Strategia rozwoju Grupy IMS opiera się na realizacji wzrostu wartości poprzez:

 • Wzrost liczby lokalizacji abonamentowych audio, wideo
  i aroma obsługiwanych przez Grupę
 • Pozyskanie nowych segmentów rynku
 • Wprowadzanie nowych urządzeń technologicznych (Interaktywna Strefa Zabaw i Wypoczynku, Fotobudka, (SelfiePhotoBox))
 • Rozszerzenie obsługi rynków zagranicznych
 • Poszerzanie oferty np. o możliwości promowania wybranych utworów muzycznych w in – store radio IMS.
 • Funbox –mobilna szafa grająca
 • Przejęcie Mood Factory Sp. z o.o.
Przejdź do Strategii rozwoju
Nagrody i wyróżnienia
II etap VIII edycji Złota Strona Emitenta
II etap VIII edycji Złota Strona Emitenta
Gazela Biznesu 2014
Gazela Biznesu 2014
Lider Przedsiębiorczości 2016
Lider Przedsiębiorczości 2016
PDSA Awards 2015 „Wzorcowa instalacja Digital Signage” oraz „Najlepszy content Digital Signage”
Gepard Biznesu 2016
Gepard Biznesu 2016
Gazele Biznesu 2015
Gazele Biznesu 2015
Gepard Biznesu dla IMS r&d sp. z o.o.
Gepard Biznesu dla IMS r&d sp. z o.o.
Wyróżnienie za najlepszy debiut w kategorii Raport Roczny w Internecie
Wyróżnienie za najlepszy debiut w kategorii Raport Roczny w Internecie
Przejdź do Nagród i wyróżnień