Strategia rozwoju Grupy


Strategia rozwoju Grupy IMS opiera się na realizacji wzrostu wartości poprzez:

 • Wzrost organiczny;
 • Rozwijanie i wprowadzenie na rynek nowych produktów;
 • Akwizycje innych podmiotów.

Wzrost organiczny

Wzrost liczby lokalizacji abonamentowych audio, wideo i aroma obsługiwanych przez Grupę

Usługi abonamentowe oferowane przez Grupę są stale zmieniane i udoskonalane, aby sprostać zmieniającym się potrzebom i oczekiwaniom rynku i klienta. Od początku działalności Grupa bazuje na usługach abonamentowych, których celem jest zbudowanie pozytywnej atmosfery miejsca sprzedaży poprzez wykorzystanie zmysłów. Modyfikacje następują głównie w obszarze strategii sprzedaży usług. Elementami zmieniającymi się jest polityka cenowa, sposoby argumentacji handlowej czy też dywersyfikacja usług w celu lepszego dopasowania do oczekiwań rynku. Celem Zarządu Emitenta jest przyspieszenie tempa pozyskiwania lokalizacji abonamentowych. Służyć temu ma powiększanie zespołów sprzedażowych oraz szeroko prowadzone działania komunikacyjne, pokazujące skuteczność rozwiązań dostarczanych przez Grupę i wysoką jakość świadczonych usług. Grupa dąży do doprowadzenia do zwiększania od 2018 roku liczby pozyskiwanych lokalizacji o ok. 2.500 - 3.000 rocznie (Iiczba lokalizacji w ciągu ostatnich pięciu lat rosła rocznie średnio o 1.471 lokalizacji, przy czym średnioroczny wzrost liczby lokalizacji audio i wideo wyniósł w tym okresie 1.130, natomiast średnioroczny wzrost ilości lokalizacji aroma to 342).

Wykres: Wzrost liczby obsługiwanych przez Grupę IMS lokalizacji abonamentowych audiomarketingowych i wideomarketingowych w ciągu ostatnich 5 lat 

Wykres: Wzrost liczby obsługiwanych przez Grupę IMS lokalizacji abonamentowych aroma w ciągu ostatnich 5 lat 

 

Pozyskanie nowych segmentów rynku

Grupa ciągle poszukuje nowych rynków zbytu dla swoich usług. W roku 2017 i dalszych latach działalności Grupa IMS rozwijać będzie dotychczasowy kierunek rozwoju polegający na implementacji usług z branży sensorycznej u swoich Klientów. Rozwój polegający na implementacji kolejnych usług u klientów pozyskanych w poprzednich latach, to ciągle jeden z najważniejszych elementów strategii rozwoju. Należy jednak podkreślić, że ostatnie lata działań Grupy polegające na poszukiwaniu możliwości rozwoju usług w nowych kanałach dystrybucji wskazały ciekawe i obiecujące kierunki rozwoju. Jest to bankowość, rozwijana także w roku 2015 i 2016, w której usługa audio, aroma i Digital Signage buduje właściwą atmosferę wizyty potencjalnego odbiorcy usług bankowych. Badania neuromarketingowe przeprowadzone przez IMS w jednej z sieci bankowych, potwierdzają sens inwestowania w ten rynek. Rok 2016, podobnie jak rok 2015, to rozwój operacji także w kanale stacji benzynowych. Przeprowadzone testy wskazują ten kierunek jako właściwy i z dużym potencjałem. Badania przeprowadzone przez właścicieli sieci stacji benzynowych również potwierdzają plany rozwoju przyjęte przez Grupę. Grupa IMS w 2016 roku rozpoczęła i będzie kontynuować proces pozyskiwania klientów z branży FMCG, bo mimo tego, że jest kluczowym graczem w tej branży, kilka bardzo kluczowych sieci nadal nie jest objętych naszymi usługami. Zagranica to kolejny bardzo wymagający, ale też mający olbrzymi potencjał rynek zbytu. Grupa IMS planuje powiększać przychody na tym rynku, głównie poprzez dotarcie do sieci międzynarodowych. Kierunki rozwoju w 2017 roku to zarówno Europa środkowa, zachodnia jak i wschód Europy, który szczególnie dla firm polskich staje się ważnym kierunkiem rozwoju.

Grupa planuje silnie wspomagać swoim zaangażowaniem wszelkie działania edukacyjne wspomagające budowę otoczenia sensorycznego marki, które nazwaliśmy Brandingiem Sensorycznym. W świecie, w którym istnienie i rozwój marek jest ściśle powiązane z unikalnością i emocjonalną więzią z klientami bardzo ważne jest wielopłaszczyznowe budowanie doświadczenia marki. I tutaj właśnie wkracza branding sensoryczny.   

Wprowadzanie nowych urządzeń technologicznych

Działalność badawczo-rozwojową w zakresie nowych urządzeń i systemów prowadzi w Grupie Emitenta spółka zależna IMS r&d sp. z o.o., która pracuje nad nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami urządzeń do marketingu sensorycznego wykorzystywanymi w całej Grupie Kapitałowej (np. serwery do nadawania muzyki i wyświetlania kontentu Digital Signage) oraz autorskimi, interaktywnymi aplikacjami multimedialnymi. W 2016 roku IMS r&d wprowadziła do sprzedaży dwa nowe urządzenia, tj. Interaktywna Strefa Zabaw i Wypoczynku oraz Fotobudka (SefiePhotoBox).

Interaktywna Strefa Zabaw i Wypoczynku – jest to kompleksowy produkt, łączący miejsce zabaw dla dzieci z miejscem wypoczynku dla rodziców.

W Interaktywnej Strefie Zabaw wykorzystywane są zarówno elementy nowoczesnej, technologii w specjalnie zaprojektowanych dla dzieci urządzeniach wraz z pakietami aplikacji dla dzieci w zróżnicowanym wieku ( 3+ / 6+) oraz tradycyjne elementy placu zabaw (ciekawe zabawki) dla najmłodszych. 

Oprogramowanie tworzone jest specjalnie z myślą o rozrywce i rozwoju najmłodszych klientów centrum handlowego. Dzięki temu w przestrzeni powstaje miejsce, gdzie każde dziecko odnajdzie wiele radości korzystania z nowoczesnej technologii. Swój przyjazny kąt znajdą tu też rodzice, którzy obserwując pociechy, mogą skorzystać z proponowanych zazwyczaj w strefie ładowarek do urządzeń multimedialnych.

Interaktywna Strefa Zabaw i Wypoczynku produkowana jest z bezpiecznych i przyjaznych materiałów, a wszystkie zabawki posiadają specjalistyczne atesty, spełniające rygorystyczne normy bezpieczeństwa i jakości.

Interaktywność stref mogą tworzyć różnorodne elementy takie jak:

- stoły i standy interaktywne;
- interaktywne podłogi i ściany;
- rozwiązania kinect.

Zdjęcie 1. Przykładowe zdjęcie Interaktywnej Strefy Zabaw i Wypoczynku w galerii

Fotobudka (SelfiePhotoBox) - Fotobudka IMS jest urządzeniem pozwalającym na wykonywanie cyfrowych zdjęć z wykorzystaniem dedykowanego, zmiennego tła. Wyposażenie Fotobudki stanowi profesjonalny sprzęt cyfrowy, duży monitor, interaktywny panel sterujący oraz studyjne oświetlenie.

Fotobudka służy nie tylko do budowania fotograficznych atrakcji dla klientów obiektu handlowego ale również do organizacji wydarzeń o eventowym charakterze.

Podstawowymi funkcjonalnościami Fotobudki są:

- Wykonywanie zdjęć z wyborem tła;
- Wybór tła (6 opcji dostępnych w menu + opcja dodawania kolejnych);
- Przesyłanie zdjęć na portale społecznościowe, serwer lub e-mail;
- Przesyłanie zdjęć na inne zintegrowane nośniki Digital Signage (opcja dodatkowa);
- Wielojęzyczne menu.

 

Innymi przykładami instalacji zamieniających zwykłą wizytę w sklepie w interaktywne doświadczenie są: Lokalizator, rabatomat, cały system TCadvert, stół interaktywny, podłoga interaktywna, stacje ładujące, videowall wykorzystujący technologie Kinect, ekrany LED i podłogi LED, interaktywne infopunkty –  recepcje. Zasady funkcjonowania ww. urządzeń szczegółowo są opisane w ofercie Grupy IMS znajdującej się na stronie internetowej Spółki.

Celem Grupy w zakresie strategii badawczo-rozwojowej jest:

 • rozwijanie istniejących systemów audio i wideomarketingowych

Dostarczane przez IMS r&d sp. z o.o dla IMS S.A. urządzenia audio i wideo będą stale optymalizowane pod kątem niezawodności, optymalizacji kosztów podzespołów, wykorzystania najnowszej technologii i rozwiązań. Ciągły postęp i wymiana dostępnych na rynku podzespołów wymusza adaptację istniejących rozwiązań do nowych warunków połączoną ze stałym testowaniem rozwijanych urządzeń.
Strategia w zakresie serwerów wykorzystywanych przez IMS r&d sp. z o.o do realizacji projektu Lokalizator, zakłada prowadzenie prac mających na celu rozszerzenie ich funkcjonalności poprzez rozbudowę o nowe akcesoria (czytniki kart magnetycznych, czytniki RFID, Bluetooth Low Energy). Aplikacje są dodatkowo integrowane z zewnętrznymi systemami bazodanowymi.

 • opracowanie i wdrożenie nowych systemów do oferty Emitenta, w tym:
  • urządzeń odtwarzających playlistę muzyczną z możliwością interakcji z użytkownikiem i jego ingerencją w playlistę,
  • systemów multimedialnych opartych na Kinekcie, wielodotykowej interaktywności, rozwiązaniach tabletowych i aplikacjach mobilnych,
  • systemów i rozwiązań związanych z rozwojem technologicznym branży Digital Signage,
  • nowych urządzeń/systemów wspierające usługi aromamarketingowe.
 • optymalizacja zarządzania istniejącymi systemami, ich automatyczny monitoring i stałe podnoszenie jakości serwisu opartego na tych urządzeniach, m.in. poprzez integrację systemów zarządzania relacjami z Klientami z systemami wsparcia technicznego i przydziału zadań w działach informatycznych. 

 

Rozszerzenie obsługi rynków zagranicznych

Jednym z celów strategicznych Grupy jest zdobycie pozycji lidera w Europie w zakresie marketingu sensorycznego. Oprócz Polski, Grupa działa aktualnie na terenie Słowacji, Czech, Niemiec, Bułgarii, Węgier, Rumunii, Austrii, Chorwacji, Hiszpanii i Szwajcarii. Grupa planuje intensyfikację działań zagranicą mających na celu obsługę coraz większej liczby punktów handlowych w Europie. Plany rozwoju opierają się w dużym stopniu na ekspansji zagranicznej Partnerów biznesowych Grupy pozyskanych w Polsce. Dzięki długoletniej współpracy polskie organizacje handlowe planując rozwój poza granicami kraju zakładają, iż usługi audio, Digital Signage oraz aroma implementować będą we współpracy ze spółkami Grupy. Dodatkowo Grupa rozwija współpracę z dystrybutorem usług Emitenta na terenie Czech i Słowacji, spółką Store Media S.R.L., która to we własnym imieniu rozwija sprzedaż aromamarketingu na bazie doświadczeń oraz urządzeń i olejków zapachowych kupowanych od IMS S.A. Przez ostatnich kilka lat Grupa zbudowała relacje z firmami z branży serwisowej na terenie wspomnianych wyżej krajów, dzięki temu może dostarczać swoje usługi na najwyższym poziomie również w zakresie serwisu. Ponadto, większą obecność Grupy na rynku europejskim mają zapewnić specjalnie w tym celu dedykowani handlowcy i menedżerowie, których zatrudnienie nastąpiło w 2016 roku. Grupa zamierza poszerzyć zasięg działania poza Polskę, do 2,5 – 3 tysięcy lokalizacji abonamentowych na koniec 2018 roku (na 31.12.2016 roku Grupa posiadała 1.494 lokalizacji zagranicznych).

powrót

Rozwijanie i wprowadzenie na rynek nowych produktów

Grupa stale pracuje nad nowymi produktami, które są rozszerzeniem i dopełnieniem aktualnej oferty dla obsługiwanych przez nią klientów oraz umożliwiających dotarcie do nowych obszarów rynku.

W 2016 r. IMS S.A. wprowadziła usługę polegającą na możliwości promowania wybranych utworów muzycznych w in – store radio IMS. Spółka wykorzystuje do tego szeroki zasięg dotarcia do słuchaczy, jaki udało się zbudować przez lata rozwijania usług abonamentowych audio w punktach usługowo – handlowych. Oferta skierowana jest do dużych i małych wytwórni muzycznych, tak krajowych jak i zagranicznych oraz do twórców. Zarząd Emitenta liczy na stopniowy wzrost przychodów i zysków z tego rodzaju działalności.

Aktualnie Grupa IMS pracuje także nad projektem „Funbox – mobilna szafa grająca”. Projekt ten rozwijany jest przez Laboratorium Projektów Innowacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej “LabPi”) i bazuje na mobilnej aplikacji muzycznej działającej na zasadzie szafy grającej, z wykorzystaniem serwera muzycznego służącego do emisji utworów muzycznych, zainstalowanego w danym obiekcie należącym do partnera handlowego. Zgodnie z założeniami Projektu Funbox - stworzona przez LabPi aplikacja mobilna - ma umożliwiać klientom partnerów handlowych, za określoną opłatą, sterowanie znajdującym się w lokalu serwerem muzycznym, poprzez publiczne odtworzenie w lokalu partnera handlowego wybranego przez klienta utworu z zamieszczonej na serwerze muzycznym playlisty.

W latach wcześniejszych, przykładem działań Grupy IMS związanych z rozwijaniem i skutecznym wprowadzaniem nowych produktów, może być usługa aromamarketingu, która od 2010 roku na szeroką skalę została zaoferowana przez IMS S.A. czy organizacja eventów i działań promocyjnych realizowana głównie poprzez przejętą w 2014 roku IMS events sp. z o.o.

powrót

Akwizycje

Strategia rozwoju Grupy, której celem jest konsolidacja rynku i zdobycie pozycji lidera marketingu sensorycznego w Europie, zakłada akwizycje podmiotów krajowych jak i zagranicznych. Celem Grupy jest poszukiwanie jedynie rentownych podmiotów o dużych perspektywach wzrostu, których przejęcie pozwoli na wzrost wartości Grupy IMS. 

W dniu 04.08.2016 r. IMS S.A. objęła kontrolny pakiet udziałów (86,4%) w Mood Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przejęcie Mood Factory to przykład realizacji strategii rozwoju Emitenta, zakładającej wzrost poprzez akwizycje. Mood Factory Sp. z o.o. to spółka prowadząca od marca 2013 roku działalność abonamentową w zakresie audio i aromamarketingu na krajowych rynkach lokalnych, gdzie grupą klientów docelowych są głównie pojedyncze sklepy, salony fryzjerskie, salony fitness, puby, restauracje oraz niewielkie, lokalne sieci ww. salonów, sklepów i restauracji (w odróżnieniu od Emitenta, który w swojej dotychczasowej działalności współpracuje głównie z dużymi markami, sieciami FMCG, galeriami handlowymi oraz sieciami hiper- i supermarketów). Mood Factory działa w najatrakcyjniejszym dla Emitenta, abonamentowym obszarze działalności. Na dzień przejęcia Mood Factory posiadała ponad 300 lokalizacji abonamentowych audio i aroma. Po nabyciu tej spółki, Emitent będzie rozwijał działalność abonamentową w dotychczas obsługiwanym kanale sprzedaży (duże marki, sieci FMCG, galerie handlowe, sieci hiper- i supermarketów) oraz na rynkach lokalnych (głownie pojedyncze sklepy, salony fryzjerskie, salony fitness, puby, restauracje oraz niewielkie, lokalne sieci ww. salonów, sklepów i restauracji), gdzie operuje Mood Factory. Dzięki przejęciu, Zarząd Emitenta spodziewa się wzrostu tempa pozyskiwania lokalizacji abonamentowych oraz dodatkowego wzrostu efektywności w tym segmencie działalności, dzięki obustronnym synergiom oraz doświadczeniom rynkowym Emitenta i Mood Factory Sp. z o.o. Szczegółowe informacje dotyczące zakupu udziałów Mood Factory zostały opisane w zakładce Istotne wydarzenia roku 2016.

powrót